SGK Toán 9 tập 1 - PDF Toán 9 tập 1 Cánh diều

Tải về

Xem online sách giáo khoa Toán 9 tập 1 - Cánh diều

            Xem online sách giáo khoa Toán 9 tập 1 Cánh diều

 

Mục lục

Chương 1. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất

Bài 1. Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 2. Phương trình bậc nhất hai ẩn. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 3. Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài tập cuối chương 1

Chương 2. Bất đẳng thức. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 1. Bất đẳng thức

Bài 2. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bài tập cuối chương 2

Làm quen với bảo hiểm

Chương 3. Căn thức

Bài 1. Căn bậc hai và căn bậc ba của số thức

Bài 2. Một số phép tính về căn bậc hai của số thực

Bài 3. Căn thức bậc hai và căn thức bậc ba của biểu thức đại số

Bài 4. Một số phép biến đổi căn thức bậc hai của biểu thức đại số

Bài tập cuối chương 3

Chương 4. Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Bài 1. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bài 2. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Bài 3. Ứng dụng của tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bài tập cuối chương 4

Chương 5. Đường tròn

Bài 1. Đường tròn. Vị trí tương đối của hai đường tròn

Bài 2. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Bài 3. Tiếp tuyến của đường tròn

Bài 4. Góc ở tâm. Góc nội tiếp

Bài 5. Độ dài cung tròn, diện tích hình quạt tròn, diện tích hình vành khuyên

Bài tập cuối chương 5

Download file SGK Toán 9 tập 1 Cánh diều

Tải về

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close