Tuần 8 trang 21, 22 SGK trải nghiệm lớp 4 Kết nối tri thức

Tham gia Ngày hội stem do nhà trường phát động Chia sẻ về việc em đã rèn luyện tư duy khoa học trong sinh hoạt và học tập.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH tr 21

CH1.

Tham gia Ngày hội stem do nhà trường phát động

Chia sẻ về việc em đã rèn luyện tư duy khoa học trong sinh hoạt và học tập.

Phương pháp giải:

Chủ động tham gia Ngày hội stem do nhà trường phát động

Giải chi tiết:

Em đã rèn luyện tư duy khoa học trong sinh hoạt và học tập bằng cách:

- Học ghi nhớ theo sơ đồ

- Làm bài tập mỗi ngày

- Tạo các thói quen tốt

CH tr 22

CH1.

1. Lập và chia sẻ kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu học tập

2. Tự đánh giá về nền nếp sinh hoạt

Phương pháp giải:

Suy nghĩ và lập ra kế hoạch hành động 

Giải chi tiết:

Lập và chia sẻ kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu học tập

VD:

- Mỗi ngày làm 1 đè môn Toán/Văn

Tự đánh giá về nền nếp sinh hoạt: Tốt

CH2.

Bạn có tự giác và tích cực thực hiện các công việc đã đề ra theo trình tự.

Phương pháp giải:

Đánh giá kế hoạch hành động 

Giải chi tiết:

Em có tự giác và tích cực thực hiện các công việc bản thân đã đề ra:

- Làm việc có kế hoạch

- Điều chỉnh cho nó phù hợp với thực tế

- Kết quả luôn đạt được những bản kế hoạch đã đề ra.

CH3.

 

Tự đánh giá bước đầu rèn luyện tư duy khoa học của em

Phương pháp giải:

Đánh giá kế hoạch hành động 

Giải chi tiết:

 

Đã sử dụng, vận dụng tốt 4 loại tieu chí:

- Đặt câu hỏi

- Phân loại thông tin

- Sắp xép trình tự

- Sử dụng sơ đồ tư duy


CH tr 23

CH1.

Cách để lập một thời gian biểu sinh hoạt hàng ngày

Phương pháp giải:

Để lập 1 thời gian biểu về nề nếp sinh hoạt cần: Lập bảng biểu làm việc có kế hoạch,...

Giải chi tiết:

Để lập 1 thời gian biểu về nề nếp sinh hoạt cần:

Lập bảng biểu làm việc có kế hoạch

Điều chỉnh thời gian và kế hoạch sao cho hợp lý

Nhìn nhận kết quả thực hiện của bình và lắng nghe các bạn nhận xét về nề nếp sinh hoạt của bạn.


Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close