Tuần 5 trang 15, 16 SGK trải nghiệm lớp 4 Kết nối tri thức

Trình diễn tiểu phẩm Một ngày trên cung trăng Chia sẻ về việc sắp xếp hoạt động trong ngày một cách khoa học

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH tr 15

CH1.

Trình diễn tiểu phẩm Một ngày trên cung trăng

Chia sẻ về việc sắp xếp hoạt động trong ngày một cách khoa học

Phương pháp giải:

Trình diễn tiểu phẩm Một ngày trên cung trăng

Việc sắp xếp hoạt động trong một ngày một cách khoa học sẽ giúp em tiết kiệm thời gian,...

Giải chi tiết:

Trình diễn tiểu phẩm Một ngày trên cung trăng

Chia sẻ về việc sắp xếp hoạt động trong ngày một cách khoa học: Việc sắp xếp hoạt động trong một ngày một cách khoa học sẽ giúp em tiết kiệm thời gian, trở thành một người sống có nề nếp và được mọi người yêu mến

 


CH tr 16

CH1.

1. Chia sẻ với bạn về những việc em thường làm trong một ngày

2. Xây dựng thời gian biểu cá nhân

Phương pháp giải:

Chia sẻ với bạn về những việc em thường làm trong một ngày như: ăn sáng, đánh răng, rửa mặt, học bài, ...

Giải chi tiết:

1. Chia sẻ với bạn về những việc em thường làm trong một ngày như: ăn sáng, đánh răng, rửa mặt, học bài, chơi thể thao, nghe nhạc, nghe nhạc...

2. Xây dựng thời gian biểu cá nhân.


CH tr 17

CH1.

Tiếp tục thực hiện thời gian biểu của em

Phương pháp giải:

Học sinh tiếp tục thực hiện thời gian biểu của mình

Giải chi tiết:

Học sinh tiếp tục thực hiện thời gian biểu của mình và thực hiện theo đúng thời gian biểu để công việc được hoàn thành đúng thời hạn đã đề ra.

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close