Tuần 19 trang 48, 49 SGK trải nghiệm lớp 4 Kết nối tri thức

Xem hoặc tham gia trình diễn hoạt cảnh về chủ đề "Đón tết bên người thân" Chia sẻ về những hoạt động đón Tết của gia đình hàng năm

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH tr 48

CH1.

Xem hoặc tham gia trình diễn hoạt cảnh về chủ đề "Đón tết bên người thân"

Chia sẻ về những hoạt động đón Tết của gia đình hàng năm

Phương pháp giải:

Chia sẻ về những hoạt động đón Tết của gia đình hàng năm

Giải chi tiết:

Chia sẻ về những hoạt động đón Tết của gia đình hàng năm: gói bánh chưng, đi chúc họ hàng, trang trí và dọn nhà cửa,...

CH tr 49

CH1. 

Chia sẻ với bạn về nguồn tiết kiệm của em

Phương pháp giải:

Nguồn tiết kiệm:

- Bán giấy vụn

- Nhà trường thưởng

- Mừng tuổi,...

Giải chi tiết:

Nguồn tiết kiệm của em:

- Bán giấy vụn

- Mừng tuổi.

CH2. 

Kế hoạch sử dụng tiền tiết kiệm

Phương pháp giải:

- Ghi số tiền tiết kiệm

- Ghi món đồ muốn mua
Giải chi tiết:
Kế hoạch sử dụng tiền tiết kiệm:
- Ghi số tiền tiết kiệm
- Ghi món đồ muốn mua
CH3.
Dựa trên bảng kế hoạch sử dụng tiền tiết kiệm và lập kế hoạch chi tiêu

Phương pháp giải:

Dựa trên bảng kế hoạch sử dụng tiền tiết kiệm

Giải chi tiết:

Dựa trên bảng kế hoạch sử dụng tiền tiết kiệm và lập kế hoạch chi tiêu:

Món đồ em cần mua Gía tiền món đồ ở cửa hàng gần nhà Gía tiền món đồ ở chợ gần nhà Kết quả
Sách tham khảo môn ngữ văn 45.000 nghìn đồng 42.000 nghìn đồng Mua ở chợ gần nhà
Kẹp tóc 13.000 nghìn đồng 9.000 nghìn đồng Mua ở chợ gần nhà

CH tr 50

CH1.

Vẽ sơ đồ các khoản thu, chi trong gia đình

Phương pháp giải:

Vẽ sơ đồ

Giải chi tiết:

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close