Tuần 13 trang 34, 35 SGK trải nghiệm lớp 4 Kết nối tri thức

Tham gia trò chuyện về chủ đề "Tự học, tự làm" Lắng nghe các bạn chia sẻ về việc tự học, tự làm ở trường và ở nhà

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH tr 34

CH1.

Tham gia trò chuyện về chủ đề "Tự học, tự làm"

Lắng nghe các bạn chia sẻ về việc tự học, tự làm ở trường và ở nhà

Phương pháp giải:

Tham gia trò chuyện về chủ đề "Tự học, tự làm"

Giải chi tiết:

Tinh thần tự học giúp chúng ta nắm bắt kiến thức sâu rộng và chủ động hơn. Những người tự học sẽ nắm bắt cơ hội tốt hơn, nhanh chóng vươn tới thành công hơn. Bên cạnh việc tự học, chúng ta cũng cần học đi đôi với hành để ghi nhớ kiến thức lâu hơn.

CH tr 35

CH1.

Trao đổi về hoạt động giới thiệu sách trong nhà trường.

Lập kế hoạch giới thiệu sách của nhóm

Phương pháp giải:

Tích cực, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động như thi viết về thầy cô và mái trường, vẽ tranh theo sách lịch sử,... 

Giải chi tiết:

Trao đổi về hoạt động giới thiệu sách với thầy, cô, bạn bè,...

CH2.

Lập bảng kế hoạch giới thiệu sách của nhóm

Phương pháp giải:

Tổ chức các buổi ngoại khóa

Giải chi tiết:

 

Lập bảng kế hoạch giới thiệu sách của nhóm dựa trên mẫu sau:

 

CH tr 36

CH1.

 

Chia sẻ về tiến độ thực hiện kế hoạch giới thiệu sách

Thực hiện việc đọc sách cá nhân tại lớp

Thực hiện công việc được phân công

 

Phương pháp giải:

Thực hiện công việc được phân công

Giải chi tiết:

Dựa trên bảng phân công công việc về kế hoạch giới thiệu sách của nhóm bạn và thực hiện công việc mình được phân công 

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close