Tuần 10 trang 26, 27 SGK trải nghiệm lớp 4 Kết nối tri thức

Tham gia biểu diễn văn nghệ về chủ đề: " Mái trường thân yêu" Giao lưu với thầy, cô Tổng phụ trách Đội về các hoạt động chung tay chăm sóc trường, lớp.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH tr 26

CH1.

Tham gia biểu diễn văn nghệ về chủ đề: " Mái trường thân yêu"

Giao lưu với thầy, cô Tổng phụ trách Đội về các hoạt động chung tay chăm sóc trường, lớp.

Phương pháp giải:

Tham gia biểu diễn văn nghệ về chủ đề: " Mái trường thân yêu"

Giao lưu với thầy, cô Tổng phụ trách Đội về các hoạt động chung tay chăm sóc trường, lớp

Giải chi tiết:

Tham gia biểu diễn văn nghệ về chủ đề: " Mái trường thân yêu"

Giao lưu với thầy, cô Tổng phụ trách Đội về các hoạt động chung tay chăm sóc trường, lớp

VD: Chăm sóc cây sau giờ học mỗi thứ 2,4,6 hàng tuần


CH tr 27

CH1.

Lập kế hoạch giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp

Phương pháp giải:

Tham khảo một số BP giữ môi trường xanh, sạch đẹp

Giải chi tiết:

VD:

Chăm sóc cây sau giờ học mỗi thứ 2,4,6 hàng tuần

Quét sân trường/ lớp học hằng ngày

CH tr 28

CH1.

Chuẩn bị dụng cụ thực hiện kế hoạch giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp.

Phương pháp giải:

Tham khảo một số BP giữ môi trường xanh, sạch đẹp

Giải chi tiết:

Giao lưu với thầy, cô Tổng phụ trách Đội về các hoạt động chung tay chăm sóc trường, lớp.

Ví dụ: Lập kế hoạch tổng vệ sinh sân trường...

Chuẩn bị chổi, xẻng, dao, kéo, dao cỏ, thùng nước, .... để chăm sóc cây xanh, quét dọn phòng học.

CH2.

Thực hiện kế hoạch giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp

Phương pháp giải:

Thực hiện kế hoạch đã đưa ra

Giải chi tiết:

Giao lưu với thầy, cô Tổng phụ trách Đội về các hoạt động chung tay chăm sóc trường, lớp.

Ví dụ: Lập kế hoạch tổng vệ sinh sân trường...

Chuẩn bị chổi, xẻng, dao, kéo, dao cỏ, thùng nước, .... để chăm sóc cây xanh, quét dọn phòng học.

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close