Tuần 15 trang 38, 39 SGK trải nghiệm lớp 4 Kết nối tri thức

Giao lưu với các chú bộ đội để học tập, tự chủ, sẵn sàng đối mặt với khó khăn

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH tr 38

CH1.

Giao lưu với các chú bộ đội để học tập, tự chủ, sẵn sàng đối mặt với khó khăn

Phương pháp giải:

Lắng nghe chia sẻ của các chú bộ đội 

Giải chi tiết:

Lắng nghe chia sẻ của các chú bộ đội để học tập, tự chủ, sẵn sàng đối mặt với khó khăn


 

CH tr 39

1. Chia sẻ về những nhiệm vụ được giao

2. Lập kế hoạch rèn luyện tự lực thực hiện nhiệm vụ

Tự lực thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch

Phương pháp giải:

Tự lực thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch

Giải chi tiết:

Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra dựa theo mẫu:

Nguyễn Vân Anh lớp 4A1 

Nội dung công việc Thời gian thực hiện Kết quả mong muốn
Vệ sinh lớp học thứ 3 Lớp học sạch đẹp, thay bảng mới và bàn ghế mới
Tập văn nghệ chào mừng ngày 22/12 thứ 5 Đạt được thành tích cao trong hội thi văn nghệ
Thăm cô giáo bị ốm chủ nhật động viên tinh thần, giúp cô mau khỏe và trở lại lớp học

CH2.

Báo cáo về việc tự lực thực hiện nhiệm vụ

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao ở trường.

Phương pháp giải:

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao ở trường

Giải chi tiết:

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao ở trường

Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ


Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close