Tuần 20 trang 50, 51 SGK trải nghiệm lớp 4 Kết nối tri thức

Tham gia và cổ xũ hội diễn văn nghệ về chủ đề " Mùa Xuân" Chia sẻ cảm xúc của em về hội diễn

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH tr 50

CH1.

Tham gia và cổ xũ hội diễn văn nghệ về chủ đề " Mùa Xuân"

Chia sẻ cảm xúc của em về hội diễn

Phương pháp giải:

Tham gia và cổ xũ hội diễn văn nghệ về chủ đề " Mùa Xuân" 

Giải chi tiết:

Chia sẻ của em về hội diễn: Em thấy hội diễn rất hay và thú vị. Các bạn biểu diễn rất tự tin trên sân khấu

CH tr 51

CH1.

Tìm hiểu về việc tiết kiệm chi tiêu trong gia đình

Thực hành cho tiêu tiết kiệm trong gia đình

Em có hay cùng người thân đi mua sắm các mặt hàng phù hợp với tài chính gia đình mình không?

Phương pháp giải:

Tham gia và cổ xũ hội diễn văn nghệ về chủ đề " Mùa Xuân" 

Giải chi tiết:

Cuối tuần em thường hay cùng người thân đi mua sắm các mặt hàng phù hợp với tài chính gia đình mình ở siêu thị hoặc ở chợ.

CH tr 52

CH1.

Chia sẻ những trải nghiệm khi đi mua sắm cùng người thân

Phương pháp giải:

Đi mua sắm cùng người thân

Giải chi tiết:

Chia sẻ những trải nghiệm khi đi mua sắm cùng người thân: mặc cả, vui, hạnh phúc,...

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close