Tuần 16 trang 40, 41 SGK trải nghiệm lớp 4 Kết nối tri thức

Tham gia giới thiệu sách bằng hình thức kể chuyện, diễn tiểu phẩm,.. Hưởng ứng phong trào xây dựng Tủ sách lớp học

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH tr 40

CH1.

Tham gia giới thiệu sách bằng hình thức kể chuyện, diễn tiểu phẩm,..

Hưởng ứng phong trào xây dựng Tủ sách lớp học

 

Phương pháp:

Tham gia giới thiệu sách bằng hình thức kể chuyện

VD: Kể chuyện tấm cám

Giải chi tiết:

Tham gia kể chuyện về một cuốn sách, tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng tủ sách lớp học

CH2.

Kể chuyện tương tác về một cậu bé luôn ỷ lại vào người khác

Phương pháp:

Người ỷ lại luôn nhờ người khác làm hộ việc của mình

Giải chi tiết:

Trong muôn vàn những lối sống đẹp thì đâu đó vẫn còn tồn tại những lối sống đáng phê phán, một trong số đó là lối sống ỷ lại. Sống ỷ lại là dựa dẫm vào người khác, bản thân không có trách nhiệm, không cố gắng mà luôn trông chờ sự giúp đỡ của người khác. Chúng ta có thể bắt gặp được biểu hiện của lối sống này một cách dễ dàng như một cậu bé thờ ơ với cuộc sống, công việc của chính mình, luôn để cho người khác tự ý sắp xếp hay thả trôi theo cuộc đời,...


CH tr 41

CH1. 

Từ câu chuyện trên hãy liên hệ với những nhiệm vụ của em ở nhà:

- Những việc em thường xuyên làm mà không cần ai nhắc

- Những việc em thấy ngại làm hoặc hay quên

Phương pháp:

Liên hệ với những nhiệm vụ của mình ở nhà

Giải chi tiết:

Những việc em thường xuyên làm mà không cần ai nhắc: học bài, vệ sinh cá nhân,...

Những việc em thấy ngại làm hoặc hay quên: quét dọn nhà cửa, sạc xe điện,...

CH2.

Sử dụng phiếu việc nhà để theo dõi quá trình tự lực thực hiện các công việc đã nhận.

Phương pháp:

 Sử dụng phiếu việc nhà

Giải chi tiết:

Sử dụng phiếu việc nhà để theo dõi quá trình tự lực thực hiện các công việc đã nhận.

Lê Minh Anh lớp 4A1

  thứ 2 thứ 3 thứ 4 thứ 5 thứ 6 thứ 7 chủ nhật
Công việc 1: Làm bài tập về nhà x x x x x    
Công việc 2: Quét nhà x   x     x x
Công việc 3: Tưới cây   x   x   x  

 Nhận xét của người thân: Tốt

CH tr 42

CH1.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình ở nhà và trường và đánh giá về khả năng tự lực thực hiện công việc ở nhà.

Phương pháp:

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình ở nhà và trường 

Giải chi tiết:

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình ở nhà và trường và đánh giá về khả năng tự lực thực hiện công việc ở nhà.

Việc đánh giá dựa trên

- Liệt kê những việc em đã thực hiện đều đặn và những việc thường xuyên quên thực hiện làm ở nhà

- Đánh giá khả năng tự lực của mình


Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close