Câu 6 trang 181 SGK Công nghệ 10

Tìm các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Lời giải chi tiết

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh:

- Thành lập bộ phận marketing, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường.

- Xác định cơ hội kinh doanh mà doanh nghiệp có thể thực hiện.

- Xây dựng chính sách sản phẩm.

- Sửa dụng có hiệu quả các nguồn lực.

- Đổi mới công nghệ kinh doanh.

- Xây dựng chính sách giá cả hợp lí.

- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm.

- Tiết kiệm chi phí.

Nam.Name.Vn

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 55: Quản lý doanh nghiệp