Câu 1 trang 104 SGK Công nghệ 10

Kể lại các mầm bệnh thường gây bệnh cho vật nuôi. Lấy ví dụ.

Đề bài

Kể lại các mầm bệnh thường gây bệnh cho vật nuôi. Lấy ví dụ.

Lời giải chi tiết

Có 4 loại mầm bệnh chính thường gây bệnh cho vật nuôi:

- Bệnh do mầm bệnh là vi khuẩn: bệnh lớn đóng dấu, bệnh tụ huyết trùng,..

- Mầm bệnh là virut: dịch tả lợn, lở mồm long móng

- Mầm bệnh là nấm: bệnh nấm phổi gà,..

- Bệnh kí sinh trùng: giun, sán,...

Nam.Name.Vn