Trả lời câu hỏi Bài 55 trang 176 SGK Công nghệ 10

Doanh nghiệp có thể huy động vốn kinh doanh từ những nguồn nào?

Quảng cáo

Đề bài

Doanh nghiệp có thể huy động vốn kinh doanh từ những nguồn nào?

Lời giải chi tiết

Vốn kinh doanh có thể huy động từ các nguồn:

- Huy động vốn bằng bán trước sản phẩm.

- Gọi vốn của cộng đồng.

- Chính chủ doanh nghiệp.

- Huy động đóng góp của các thành viên.

- Vay vốn ở ngân hàng, các tổ chức tín dụng.

- Vốn của nhà cung ứng cho doanh nghiệp

Nam.Name.Vn

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 55: Quản lý doanh nghiệp