Lý thuyết Từ loại - Ôn hè Tiếng Việt lớp 4

Gồm: Danh từ, Động từ, Tính từ

Gồm: Danh từ, Động từ, Tính từ

1. Danh từ

- Là những từ chỉ sự vật bao gồm

+ Người: ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em,…

+ Vật: biển, núi, trời, mây,…

+ Hiện tượng: mưa, gió, bão,…

+ Khái niệm: hạnh phúc, cuộc sống,..

+ Đơn vị: cân, cơn, dặm,…

- Danh từ được chia thành hai loại: danh từ chung và danh từ riêng

+ Danh từ chung là tên của một loại sự vật

Ví dụ: mây, trời, nhà, quê hương,…

+ Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật, luôn được viết hoa

Ví dụ: Việt Nam, sông Hồng, Hồ Chí Minh,…

2. Động từ

- Là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật

Ví dụ: chạy, nhảy, học, viết, bay,…

3. Tính từ

- Là những từ miêu tả đặc điểm hoặc tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái.

Ví dụ: xinh xắn, dễ thương, lạnh, nóng, cao lớn,…

  • Bài tập Từ loại - Ôn hè Tiếng Việt lớp 4

    Tìm danh từ trong đoạn thơ sau và đặt câu có chủ ngữ là một trong các danh từ tìm được đó. Em hãy gạch dưới động từ trong mỗi cụm từ sau. Điền các tính từ thích hợp vào chỗ trống. Cho các từ ngữ sau. Cho đoạn văn sau.

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close