Lý thuyết Cấu tạo từ - Ôn hè Tiếng Việt lớp 4

Từ được cấu tạo nên bởi tiếng. Từ được chia thành 2 loại: từ đơn và từ phức

- Từ được cấu tạo nên bởi tiếng.

- Từ được chia thành 2 loại: từ đơntừ phức

- Từ đơn là từ được tạo thành bởi 1 tiếng.

Ví dụ: cây, nhà, gió, mây,…

- Từ phức là từ được tạo thành bởi hai hay nhiều tiếng.

Ví dụ: cô giáo, nhảy dây, xinh xắn,…

- Từ phức lại được chia thành 2 loại: từ ghép từ láy

- Từ ghép là từ được tạo thành bởi các tiếng có nghĩa ghép lại với nhau

Ví dụ: nhà cửa, ruộng vườn, thương yêu,…

- Từ láy là từ được tạo thành bởi các tiếng có âm đầu hoặc vần (hay cả âm đầu và vần) giống nhau.

Ví dụ: lấp lánh, lem nhem, phúng phính,…

  • Bài tập Cấu tạo từ - Ôn hè Tiếng Việt lớp 4

    Em hãy dùng dấu gạch chéo (/) tách từng từ trong các đoạn văn sau. Tìm các từ phức trong đoạn văn sau và xếp vào ô tương ứng. Tìm từ ghép trong đoạn văn sau và xếp vào ô tương ứng. Tìm từ láy trong đoạn văn sau và xếp vào ô tương ứng. Từ các tiếng cho sẵn dưới đây, hãy tạo ra các từ ghép, từ láy thích hợp.

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close