Bài tập Dấu câu - Ôn hè Tiếng Việt lớp 4

Tải về

Nối ví dụ tương ứng với tác dụng của dấu hai chấm. Điền từ thích hợp vào chỗ trống. Em hãy sử dụng dấu hai chấm để viết lại các câu sau. Nối các câu văn chứa dấu gạch ngang với tác dụng tương ứng. Chỉ ra tác dụng của dấu ngoặc kép trong các trường hợp sau.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Nối ví dụ tương ứng với tác dụng của dấu hai chấm

Bài 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

đoạn văn, trọn vẹn, dẫn lời nói trực tiếp, dấu hai chấm

Dấu ngoặc kép thường được dùng để trích …… của nhân vật hoặc của người nào đó. Nếu lời nói trực tiếp là một câu ……. hoặc một ….. thì trước dấu ngoặc kép ta phải dùng thêm ……

Bài 3: Em hãy sử dụng dấu hai chấm để viết lại các câu sau:

a. Trên sân trường có rất nhiều loại cây khác nhau cây phượng, cây bàng, cây xà cừ, cây bằng lăng và cả cây sấu.

b. Vừa bước vào lớp, thầy giáo đã hỏi chúng tôi các em đã hoàn thiện bài tập về nhà cả rồi chứ?

Bài 4: Nối các câu văn chứa dấu gạch ngang với tác dụng tương ứng

Bài 5: Chỉ ra tác dụng của dấu ngoặc kép trong các trường hợp sau:

a. Thổi cơm, nấu nước, bế em

Mẹ về khen bé: “Cô tiên xuống trần”

b. Có bạn tắc kè hoa

Xây “lầu” trên cây đa

Rét, chơi trò đi trốn

Đợi ấm trời mới ra

 

Đáp án

Bài 1: Nối ví dụ tương ứng với tác dụng của dấu hai chấm

Phương pháp:

Em đọc kĩ các ví dụ để nối cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

đoạn văn, trọn vẹn, dẫn lời nói trực tiếp, dấu hai chấm

Dấu ngoặc kép thường được dùng để trích …… của nhân vật hoặc của người nào đó. Nếu lời nói trực tiếp là một câu ……. hoặc một ….. thì trước dấu ngoặc kép ta phải dùng thêm ……

Phương pháp:

Em đọc kĩ và điền từ phù hợp vào chỗ chấm để nói lên tác dụng của dấu ngoặc kép.

Lời giải chi tiết:

Dấu ngoặc kép thường được dùng để trích dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc của người nào đó. Nếu lời nói trực tiếp là một câu trọn vẹn hoặc một đoạn văn thì trước dấu ngoặc kép ta phải dùng thêm dấu hai chấm.

Bài 3: Em hãy sử dụng dấu hai chấm để viết lại các câu sau:

a. Trên sân trường có rất nhiều loại cây khác nhau cây phượng, cây bàng, cây xà cừ, cây bằng lăng và cả cây sấu.

b. Vừa bước vào lớp, thầy giáo đã hỏi chúng tôi các em đã hoàn thiện bài tập về nhà cả rồi chứ?

Phương pháp:

Em đọc kĩ hai câu và sử dụng dấu hai chấm vào những vị trí phù hợp để viết lại câu.

Lời giải chi tiết:

a. Trên sân trường có rất nhiều loại cây khác nhau: cây phượng, cây bàng, cây xà cừ, cây bằng lăng và cả cây sấu.

b. Vừa bước vào lớp, thầy giáo đã hỏi chúng tôi: “Các em đã hoàn thiện bài tập về nhà cả rồi chứ?”

Bài 4: Nối các câu văn chứa dấu gạch ngang với tác dụng tương ứng

Phương pháp:

Em đọc kĩ các câu văn và xác định tác dụng của dấu gạch ngang được sử dụng trong câu đó.

Lời giải chi tiết:

Bài 5: Chỉ ra tác dụng của dấu ngoặc kép trong các trường hợp sau:

a. Thổi cơm, nấu nước, bế em

Mẹ về khen bé: “Cô tiên xuống trần”

b. Có bạn tắc kè hoa

Xây “lầu” trên cây đa

Rét, chơi trò đi trốn

Đợi ấm trời mới ra

Phương pháp:

Em đọc kĩ các câu thơ và xác định tác dụng của dấu ngoặc kép được sử dụng ở đó.

Lời giải chi tiết:

a. Dấu ngoặc kép được dùng để dẫn lời nói của mẹ với bé.

b. Dấu ngoặc kép được dùng để đánh dấu từ ngữ được dùng với nghĩa đặc biệt (từ lầu được dùng với nghĩa là tổ của tắc kè hoa)

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close