Luyện bài tập TIẾNG VIỆT Lớp 4


Những sai lầm, mẹo cần nhớ khi học

Chủ điểm 1. Thương người như thể thương thân

Đây là chủ điểm đầu tiên trong chương trình Tiếng Việt lớp 4. Trong chủ điểm này, học sinh được học các bài tập đọc để củng cố kiến thức về lòng nhân ái. Luyện viết chính tả các đoạn văn, phân biệt l/n, an/ang, s/x, ăng/ăn, tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã. Học sinh được mở rộng vốn từ về Nhân hậu – Đoàn kết, ôn tập về cấu tạo của tiếng, dấu hai chấm, từ đơn và từ phức. Học sinh được củng cố kiến thức tập làm văn kể chuyện, kể về hành động, lời nói, ý nghĩ của nhân vật, tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện, viết thư.

Học sinh thường mắc sai lầm trong các bài tập chính tả phân biệt l/n, s/x, tr/ch.

Chủ điểm 2. Măng mọc thẳng

Trong chủ điểm này, học sinh được học các bài tập đọc, qua đó rèn luyện tính trung thực, lòng tự trọng. Luyện viết các đoạn văn, phân biệt r/d/gi, ân/âng, l/n, en/eng, s/x, dấu hỏi/dấu ngã. Học sinh được mở rộng vốn từ về Trung thực – Tự trọng, học về từ ghép, từ láy, danh từ, danh từ chung, danh từ riêng. Học sinh được củng cố kiến thức tập làm văn về cốt truyện, xây dựng cốt truyện, viết thư, xây dựng đoạn văn kể chuyện.

Học sinh thường mắc sai lầm trong các bài tập chính tả phân biệt r/d/gi, l/n, s/x

Chủ điểm 3. Trên đôi cánh ước mơ

Học sinh học chủ điểm Trên đôi cánh ước mơ sẽ được học các bài tập đọc nhằm củng cố thêm ước mơ, hoài bão của bản thân. Luyện viết các đoạn văn, phân biệt tr/ch, ươn/ương, r/d/gi, iên/yên/iêng, l/n, uôn/uông. Học sinh được mở rộng vốn từ về Ước mơ, học cách viết tên người, tên địa lí, dấu ngoặc kép và động từ. Học sinh được củng cố kiến thức về viết đoạn văn kể chuyện, phát triển câu chuyện và trao đổi ý kiến với người thân.

Học sinh thường mắc sai lầm trong các bài tập chính tả phân biệt r/d/gi, l/n, tr/ch.

Chủ điểm 4. Ôn tập giữa học kì 1

Trong chủ điểm này, học sinh được củng cố lại toàn bộ kiến thức đã học nửa đầu học kì 1 với đầy đủ các dạng như đọc hiểu, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn.

Chủ điểm 5. Có chí thì nên

Trong chủ điểm Có chí thì nên, học sinh được học các bài tập đọc về những tấm gương nghị lực trong cuộc sống. Luyện viết các đoạn văn, phân biệt s/x, dấu hỏi/dấu ngã, tr/ch, ươn/ương, l/n, i/iê. Học sinh được mở rộng vốn từ về Ý chí – Nghị lực, ôn tập về động từ, tính từ, câu hỏi và dấu chấm hỏi. Học sinh được củng cố kiến thức về trao đổi ý kiến với người thân, viết đoạn mở bài, kết bài trong văn kể chuyện, kể chuyện chứng kiến hoặc tham gia.

Học sinh thường mắc sai lầm trong các bài tập chính tả phân biệt s/x, tr/ch/ l/n.

Chủ điểm 6. Tiếng sáo diều

Học sinh khi học chủ điểm Tiếng sáo diều sẽ được học các bài tập đọc liên quan đến các hoạt động vui chơi. Luyện viết các đoạn văn, phân biệt s/x, ât/âc, tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã, r/d/gi, l/n. Học sinh được mở rộng vốn từ về Đồ chơi – Trò chơi, ôn tập về câu hỏi, câu kể. Học sinh được củng cố kiến thức về văn miêu tả, luyện tập tả đồ vật, giới thiệu địa phương.

Học sinh thường mắc sai lầm trong các bài tập chính tả phân biệt r/d/gi, s/x, tr/ch, l/n.

Chủ điểm 7. Ôn tập cuối học kì 1

Trong chủ điểm này, học sinh được củng cố lại toàn bộ kiến thức đã học trong học kì 1 với đầy đủ các dạng như đọc hiểu, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn.

Chủ điểm 8. Người ta là hoa đất

Học sinh học chủ điểm này sẽ được rèn kĩ năng đọc hiểu với các bài tập đọc về năng lực, tài trí. Luyện viết các đoạn văn, phân biệt s/x, iêc/iêt, tr/ch, uôc/uôt, r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã. Học sinh được mở rộng vốn từ Tài năng, Sức khỏe, học về câu kể Ai làm gì? Ai thế nào?. Học sinh được củng cố kiến thức về viết mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật, giới thiệu địa phương, viết bài văn miêu tả cây cối.

Học sinh thường mắc sai lầm trong các bài tập chính tả phân biệt s/x, tr/ch, r/d/gi.

Chủ điểm 9. Vẻ đẹp muôn màu

Trong chủ điểm này, học sinh được học các bài tập đọc về những hành động, những câu chuyện về cái đẹp, về óc thẩm mĩ. Luyện viết các đoạn thơ, đoạn văn, phân biệt l/n, uc/ut, s/x, ưt/ưc, ch/tr, dấu hỏi/dấu ngã. Học sinh được mở rộng vốn từ Cái đẹp, ôn tập về chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?, dấu gạch ngang, câu kể Ai là gì?. Học sinh được củng cố kiến thức về viết văn miêu tả bộ phận của cây cối, tóm tắt tin tức.

Học sinh thường mắc sai lầm trong các bài tập chính tả phân biệt l/n, s/x, ch/tr.

Chủ điểm 10. Những người quả cảm

Khi học chủ điểm này, học sinh sẽ được rèn kĩ năng đọc hiểu với các bài tập đọc mang nội dung về lòng dũng cảm. Luyện viết các đoạn văn, phân biệt r/d/gi, ên/ênh, l/n, in/inh, s/x, dấu hỏi/dấu ngã. Học sinh được mở rộng vốn từ Dũng cảm, luyện tập về câu kể Ai là gì?, học về câu khiến và cách đặt câu khiến. Học sinh được củng cố kiến thức về viết văn tả cây cối, kể chuyện chứng kiến hoặc tham gia.

Học sinh thường mắc sai lầm trong các bài tập chính tả phân biệt r/d/gi, l/n, s/x.

Chủ điểm 11. Ôn tập giữa kì 2

Trong chủ điểm này, học sinh được củng cố lại toàn bộ kiến thức đã học nửa đầu học kì 2 với đầy đủ các dạng như đọc hiểu, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn.

Chủ điểm 12. Khám phá thế giới

Trong chủ điểm này, học sinh được rèn kĩ năng đọc hiểu thông qua các bài đọc với nội dung về du lịch và thám hiểm. Luyện viết các đoạn văn, phân biệt tr/ch, êt/êch, r/d/gi, v/g/gi, l/n, thanh hỏi/ngã. Học sinh được mở rộng vốn từ về Du lịch – Thám hiểm, học về câu cảm, thêm trạng ngữ cho câu. Học sinh được củng cố kiến thức về tóm tắt tin tức, viết văn tả con vật.

Chủ điểm 13. Tình yêu cuộc sống

Khi học chủ điểm này, học sinh sẽ được rèn luyện kĩ năng đọc hiểu thông qua các bài đọc về sự lạc quan, yêu đời. Luyện viết các đoạn văn, đoạn thơ, phân biệt s/x, o/ô/ơ, tr/ch, iêu/iu, r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã. Học sinh được mở rộng vốn từ Lạc quan – Yêu đời, trạng ngữ chỉ thời gian, nguyên nhân, mục đích, phương tiện. Học sinh được củng cố kiến thức về viết văn miêu tả con vật, điền vào giấy tờ in sẵn.

Chủ điểm 14. Ôn tập cuối học kì 2

Trong chủ điểm này, học sinh được củng cố lại toàn bộ kiến thức đã học trong toàn bộ năm học với đầy đủ các dạng như đọc hiểu, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn.