Bài 45. Sinh quyển trang 108, 109 SBT Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức

Sinh quyển là toàn bộ sinh vật sống trên Trái Đất cùng với

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

45.1

Sinh quyển là toàn bộ sinh vật sống trên Trái Đất cùng với

A. các nhân tố hữu sinh của môi trường. 

B. các loài sinh vật sản xuất.

C. các nhân tố vô sinh của môi trường. 

D. các loài sinh phân tiêu thụ.


Phương pháp giải:

Sinh quyển là toàn bộ sinh vật sống trên Trái Đất cùng với các nhân tố vô sinh của môi trường.

Lời giải chi tiết:

C. các nhân tố vô sinh của môi trường.

45.2

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để được nội dung đúng.

Sinh quyền là một hệ sinh thái khổng lồ, bao gồm lớp đất ((1)....), lớp không khí ((2)....) và lớp nước đại dương ((3)....).


Phương pháp giải:

Khái niệm sinh quyển


Lời giải chi tiết:

(1) thuộc thạch quyển, (2) thuộc khí quyển, (3) thuộc thuỷ quyền.


45.3

Nguyên nhân nào dẫn đến việc hình thành các khu sinh học khác nhau trên Trái Đất?


Phương pháp giải:

Nguyên nhân dẫn đến việc hình thành các khu sinh học khác nhau trên Trái Đất.


Lời giải chi tiết:

Do điều kiện khí hậu không đồng nhất ở các vùng địa lí khác nhau.


45.4

Thứ tự của các khu sinh học trên cạn từ vùng cực đến vùng nhiệt đới là:

A. đồng rêu hàn đới, rừng lá kim phương bắc, rừng ôn đới, rừng mưa nhiệt đới.

B. đồng rêu hàn đới, rừng ôn đới, rừng mưa nhiệt đới, rừng lá kim phương bắc.

C. rừng mưa nhiệt đới, rừng lá kim phương bắc, đồng rêu hàn đới, rừng ôn đới.

D. rừng mưa nhiệt đới, rừng lá kim phương bắc, rừng ôn đới, đồng rêu hàn đới.


Phương pháp giải:

Thứ tự của các khu sinh học trên cạn từ vùng cực đến vùng nhiệt đới là: đồng rêu hàn đới, rừng lá kim phương bắc, rừng ôn đới, rừng mưa nhiệt đới.

 

 


Lời giải chi tiết:

A. đồng rêu hàn đới, rừng lá kim phương bắc, rừng ôn đới, rừng mưa nhiệt đới.

45.5

Sông và suối được thuộc khu sinh học nào dưới đây?

A. Khu sinh học biển.

B. Khu sinh học trên cạn.

C. Khu sinh học nước ngọt.

D. Khu sinh học nước mặn.

 

Phương pháp giải:

Sông và suối được thuộc khu sinh học biển.

Lời giải chi tiết:

A. Khu sinh học biển.

45.6

Khu sinh học biển được chia thành vùng ven bờ và vùng khơi. Vùng nào có thành phần sinh vật phong phú hơn?


Phương pháp giải:

Khu sinh học biển được chia thành vùng ven bờ và vùng khơi

 


Lời giải chi tiết:

Vùng ven bờ có thành phần sinh vật phong phú

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close