Bài 30. Khái quát về cơ thể người trang 83, 84 SBT Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức

Ở cơ thể người, cơ quan nào sau đây nằm trong khoang bụng?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

30.1

Ở cơ thể người, cơ quan nào sau đây nằm trong khoang bụng?

A. Thực quản.

B. Tim.

C. Phổi.

D. Dạ dày.

 


Phương pháp giải:

Ở cơ thể người, dạ dày nằm trong khoang bụng

Lời giải chi tiết:

D. Dạ dày.

30.2

Một vận động viên đang chạy marathon, nhóm các hệ cơ quan nào dưới đây sẽ tăng cường độ hoạt động?

A. Hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ vận động.

B. Hệ hô hấp, hệ tiêu hoá, hệ sinh dục.

C. Hệ vận động, hệ thần kinh, hệ bài tiết.

D. Hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hoá.


Phương pháp giải:

Một vận động viên đang chạy marathon, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ vận động sẽ tăng cường độ hoạt động


Lời giải chi tiết:

A. Hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ vận động.


30.3

Hệ cơ quan nào dưới đây có các cơ quan phân bố ở hầu hết mọi nơi trong cơ thể người?

A. Hệ tuần hoàn. 

B. Hệ hô hấp.

C. Hệ tiêu hoá.

D. Hệ bài tiết.


Phương pháp giải:

Hệ tuần hoàn có các cơ quan phân bố ở hầu hết mọi nơi trong cơ thể người.


Lời giải chi tiết:

A. Hệ tuần hoàn.

30.4

Dựa vào bảng dưới đây, ghép tên hệ cơ quan phù hợp với chức năng của chúng.

Hệ cơ quan

Vai trò chính trong cơ thể


Hệ vận động

a) Vận chuyển các chất dinh dưỡng, oxygen, hormone,... đến các tế bào và mang các chất thải từ tế bào đến các cơ quan bài tiết để thải ra ngoài


Hệ tuần hoàn

b) Tạo bộ khung cho cơ thể, giúp cơ thể di chuyển được trong không gian và thực hiện được các động tác lao động


Hệ hô hấp

c) Lọc từ máu các chất thải có hại cho cơ thể tạo thành nước

tiểu để thải ra ngoài


Hệ tiêu hóa

d) Giúp cơ thể lấy oxygen từ môi trường và thải khí carbon

dioxide ra khỏi cơ thể


Hệ bài tiết

e) Biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể hấp

thụ được và thải chất bã ra ngoài


Hệ thần kinh và giác quan

h) Thu nhận các kích thích từ môi trường; điều khiển, điều

hoà hoạt động của các cơ quan, giúp cho cơ thể thích nghi với môi trường giống


Hệ nội tiết

g) Giúp cơ thể sinh sản, duy trì nòi


Hệ sinh dục

i) Tiết một số loại hormone tác động đến các cơ quan nhất

định giúp điều hoà hoạt động của các cơ quan trong cơ thể

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng đã cho.


Lời giải chi tiết:

Hệ cơ quan

Vai trò chính trong cơ thể


Hệ vận động

b) Tạo bộ khung cho cơ thể, giúp cơ thể di chuyển được trong không gian và thực hiện được các động tác lao động


Hệ vận động

a) Vận chuyển các chất dinh dưỡng, oxygen, hormone,... đến các tế bào và mang các chất thải từ tế bào đến các cơ quan bài tiết để thải ra ngoài


Hệ hô hấp

d) Giúp cơ thể lấy oxygen từ môi trường và thải khí carbon

dioxide ra khỏi cơ thể


Hệ tiêu hóa

e) Biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể hấp

thụ được và thải chất bã ra ngoài


Hệ bài tiết

c) Lọc từ máu các chất thải có hại cho cơ thể tạo thành nước

tiểu để thải ra ngoài


Hệ thần kinh và giác quan

h) Thu nhận các kích thích từ môi trường; điều khiển, điều

hoà hoạt động của các cơ quan, giúp cho cơ thể thích nghi với môi trường giống


Hệ nội tiết

i) Tiết một số loại hormone tác động đến các cơ quan nhất

định giúp điều hoà hoạt động của các cơ quan trong cơ thể


Hệ sinh dục

g) Giúp cơ thể sinh sản, duy trì nòi

30.5

a) Bệnh viêm loét dạ dày – tá tràng có thể làm giảm hiệu quả của quá trình tiêu hóa. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cơ thể người bệnh như thế nào?

b) Ví dụ về bệnh viêm loét dạ dày – tá tràng phản ánh mối liên hệ gì giữa các cơ quan trong cơ thể?


Phương pháp giải:

Dựa vào chức năng của các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể.


Lời giải chi tiết:

a) Cơ thể sẽ hấp thụ được ít chất dinh dưỡng hơn dẫn đến việc các cơ quan trong cơ thể hoạt động kém hơn, thời gian dài có thể dẫn tới suy nhược cơ thể.

b) Ví dụ trên phản ánh mối liên hệ mật thiết giữa các cơ quan trong cơ thể. Hoạt động của một cơ quan có ảnh hưởng đến các cơ quan khác. Nói cách khác, cơ thể là một khối thống nhất.


Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close