Bài 27. Thực hành đo năng lượng nhiệt bằng Joulemeter trang 75 SBT Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức

Dưới đây là bảng số liệu đo năng lượng nhiệt theo cách bố trí thí nghiệm Hình 27.2 SGK của một bạn học sinh

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

27.1

Dưới đây là bảng số liệu đo năng lượng nhiệt theo cách bố trí thí nghiệm Hình 27.2 SGK của một bạn học sinh.

Lần đầu

t(°C)

Năng lượng nhiệt (J)

Bắt đầu đo

20

0

Tăng 2 °C

22

1 200

Tăng 4 °C

24

3 500

Tăng 6 °C

26

3 634

Tăng 8 °C

28

4 839

Số liệu nào về năng lượng nhiệt trong bảng là không hợp lí? Giải thích.

Phương pháp giải:

Áp dụng lí thuyết về năng lượng nhiệt

Lời giải chi tiết

Giá trị năng lượng nhiệt 3 500 J là bất thường cần kiểm tra lại. Giá trị hợp lí của năng lượng nhiệt ở 24 ∘C phải xấp xỉ 2400 J

27.2

Khi đun sôi một lượng nước ở nhiệt độ phòng, cần cung cấp một năng lượng nhiệt là 30 040 J. Để đun sôi một lượng nước cũng ở nhiệt độ phòng nhưng có khối lượng gấp đôi thì cần một lượng nhiệt có giá trị gần đúng nào sau đây?

A. 15 000 J.

B. 30 000 J.

C. 60 000 J.

D. 120 000 J.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính năng lượng nhiệt và mối quan hệ giữa khối lượng và năng lượng nhiệt

Lời giải chi tiết

Để đun sôi một lượng nước có khối lượng gấp đôi so với lượng nước ban đầu, cần một lượng nhiệt gần đúng là 

2 x 30 040 J = 60 080 J.

Đáp án C

27.3

Bạn A làm thí nghiệm đo năng lượng nhiệt của ánh sáng từ Mặt Trời bằng cách đặt một hộp kim loại được sơn trắng chứa nước trên một tấm xốp dưới ánh nắng. Số liệu thu được như bảng dưới đây.

Lần đo

Thời gian phơi nắng (phút)

t℃

1

0

20

2

5

21

3

7

22

4

15

23

a, Nếu tiến hành thí nghiệm trong cùng điều kiện trên nhưng giảm lượng nước trong hộp đi một nửa, thì giá trị nào sau đây gần đúng với nhiệt độ của nước sau 7 phút?

A. 20.

B. 21.

C. 22.

D. 23.

b) Nếu tiến hành thí nghiệm trong cùng điều kiện trên, chỉ khác sử dụng hộp được sơn đen thay vì hộp trắng, thì giá trị nào sau đây gần đúng với nhiệt độ của nước sau 7 phút?

A. 20.

B. 21.

C. 22.

D. 23.

Phương pháp giải:

Áp dụng lí thuyết về năng lượng nhiệt

Lời giải chi tiết

a, Với lượng nước giảm một nửa, nhiệt độ nước sẽ tăng nhanh hơn vì cùng một lượng năng lượng nhiệt được hấp thụ bởi một lượng nước ít hơn.

Đáp án D

b, Khi sử dụng một hộp được sơn đen thay vì hộp trắng, hộp sẽ hấp thụ nhiều năng lượng nhiệt hơn từ ánh sáng Mặt Trời, vì màu đen có khả năng hấp thụ nhiệt tốt hơn so với màu trắng. Do đó, nước trong hộp sẽ nâng cao nhiệt độ nhanh hơn trong trường hợp này.

Đáp án D

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close