Giải bài 39 trang 78 sách bài tập toán 11 - Cánh diều

Cho hàm số \(f\left( x \right) = \sin \frac{x}{2}\cos \frac{x}{2}.\) Khi đó, \(f'\left( x \right)\) bằng:

Đã có lời giải SGK Toán lớp 12 - Cánh diều (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Đề bài

Cho hàm số \(f\left( x \right) = \sin \frac{x}{2}\cos \frac{x}{2}.\) Khi đó, \(f'\left( x \right)\) bằng:

A. \(\frac{1}{2}\cos x.\)

B. \( - \frac{1}{2}\cos x.\)

C. \( - \frac{1}{4}\cos \frac{x}{2}sin\frac{x}{2}.\)

D. \(\cos x.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng các quy tắc tính đạo hàm.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}f\left( x \right) = \sin \frac{x}{2}\cos \frac{x}{2}. \Rightarrow f'\left( x \right) = {\left( {\sin \frac{x}{2}} \right)^\prime }\cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2}{\left( {\cos \frac{x}{2}} \right)^\prime }\\ = \frac{1}{2}{\cos ^2}\frac{x}{2} - \frac{1}{2}{\sin ^2}\frac{x}{2} = \frac{1}{2}\left( {{{\cos }^2}\frac{x}{2} - {{\sin }^2}\frac{x}{2}} \right) = \frac{{\cos x}}{2}.\end{array}\)

Đáp án A.

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close