Giải bài 43 trang 79 sách bài tập toán 11 - Cánh diều

Cho hàm số \(f\left( x \right) = {\log _a}\left( {bx} \right).\) Khi đó, \(f'\left( x \right)\) bằng:

Đã có lời giải SGK Toán lớp 12 - Cánh diều (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Đề bài

Cho hàm số \(f\left( x \right) = {\log _a}\left( {bx} \right).\) Khi đó, \(f'\left( x \right)\) bằng:

A. \(\frac{1}{{bx}}.\)

B. \(\frac{1}{{ax}}.\)

C. \(\frac{1}{{x\ln a}}.\)

D. \(\frac{1}{{x\ln b}}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức \({\left( {{{\log }_a}u} \right)^\prime } = \frac{{u'}}{{u.\ln a}}.\)

Lời giải chi tiết

\(f\left( x \right) = {\log _a}\left( {bx} \right) \Rightarrow f'\left( x \right) = {\left( {{{\log }_a}\left( {bx} \right)} \right)^\prime } = \frac{b}{{bx\ln a}} = \frac{1}{{x\ln a}}.\)

Đáp án C.

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close