Giải bài 44 trang 79 sách bài tập toán 11 - Cánh diều

Cho hàm số \(f\left( x \right) = {e^{ax}}.\) Khi đó, \(f''\left( x \right)\) bằng:

Đã có lời giải SGK Toán lớp 12 - Cánh diều (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Đề bài

Cho hàm số \(f\left( x \right) = {e^{ax}}.\) Khi đó, \(f''\left( x \right)\) bằng:

A. \({e^{ax}}.\)

B. \({a^2}{e^{ax}}.\)

C. \({a^2}{e^x}.\)

D. \({e^{2ax}}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính  \(f'\left( x \right)\) rồi tính \(f''\left( x \right).\)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}f'\left( x \right) = {\left( {{e^{ax}}} \right)^\prime } = {\left( {ax} \right)^\prime }.{e^{ax}} = a.{e^{ax}}.\\f''\left( x \right) = {\left( {a.{e^{ax}}} \right)^\prime } = a.a.{e^{ax}} = {a^2}.{e^{ax}}.\end{array}\)

Đáp án B.

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close