Giải bài 41 trang 79 sách bài tập toán 11 - Cánh diều

Cho hàm số \(f\left( x \right) = \sin ax.\) Khi đó, \(f'\left( x \right)\) bằng:

Đã có lời giải SGK Toán lớp 12 - Cánh diều (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Đề bài

Cho hàm số \(f\left( x \right) = \sin ax.\) Khi đó, \(f'\left( x \right)\) bằng:

A. \(\cos ax.\)

B. \( - \cos ax.\)

C. \(a\cos ax.\)

D. \(a\cos x.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức \({\left( {sinu} \right)^\prime } = u'.cosu.\)

Lời giải chi tiết

\(f\left( x \right) = \sin ax \Rightarrow f'\left( x \right) = a\cos ax.\)

Đáp án C.

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close