Giải bài 42 trang 79 sách bài tập toán 11 - Cánh diều

Cho hàm số \(f\left( x \right) = \cot ax.\) Khi đó, \(f'\left( x \right)\) bằng:

Đã có lời giải SGK Toán lớp 12 - Cánh diều (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Đề bài

Cho hàm số \(f\left( x \right) = \cot ax.\) Khi đó, \(f'\left( x \right)\) bằng:

A. \( - \frac{a}{{{{\sin }^2}ax}}.\)

B. \(\frac{a}{{{{\sin }^2}ax}}.\)

C. \(\frac{1}{{{{\sin }^2}ax}}.\)

D. \( - \frac{1}{{{{\sin }^2}ax}}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức \({\left( {\cot u} \right)^\prime } =  - \frac{{u'}}{{{{\sin }^2}u}}.\)

Lời giải chi tiết

\(f\left( x \right) = \cot ax \Rightarrow f'\left( x \right) = {\left( {\cot ax} \right)^\prime } =  - \frac{a}{{{{\sin }^2}ax}}.\)

Đáp án A.

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close