Giải bài 40 trang 79 sách bài tập toán 11 - Cánh diều

Cho hàm số \(f\left( x \right) = \frac{1}{{ax + b}}.\) Khi đó, \(f'\left( x \right)\) bằng:

Đã có lời giải SGK Toán lớp 12 - Cánh diều (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Đề bài

Cho hàm số \(f\left( x \right) = \frac{1}{{ax + b}}.\) Khi đó, \(f'\left( x \right)\) bằng:

A. \( - \frac{1}{{{{\left( {ax + b} \right)}^2}}}.\)

B. \(\frac{1}{{{{\left( {ax + b} \right)}^2}}}.\)

C. \(\frac{a}{{{{\left( {ax + b} \right)}^2}}}.\)

D. \( - \frac{a}{{{{\left( {ax + b} \right)}^2}}}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng các quy tắc tính đạo hàm.

Lời giải chi tiết

\(f\left( x \right) = \frac{1}{{ax + b}} \Rightarrow f'\left( x \right) = \frac{{ - {{\left( {ax + b} \right)}^\prime }}}{{{{\left( {ax + b} \right)}^2}}} =  - \frac{a}{{{{\left( {ax + b} \right)}^2}}}.\)

Đáp án D.

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close