Giải bài 38 trang 78 sách bài tập toán 11 - Cánh diều

Cho hàm số \(f = f\left( x \right),g = g\left( x \right),h = h\left( x \right)\)

Đã có lời giải SGK Toán lớp 12 - Cánh diều (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Đề bài

Cho hàm số \(f = f\left( x \right),g = g\left( x \right),h = h\left( x \right)\) là các hàm số có đạo hàm tại điểm x thuộc khoảng xác định. Khi đó, \({\left( {fg + h} \right)^\prime }\) bằng:

A. \(f'g' + h'.\)

B. \(f'g'h'.\)

C. \(f'g + fg' + h'.\)

D. \(f'gh' + fg'h.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng các quy tắc tính đạo hàm.

Lời giải chi tiết

\({\left( {fg + h} \right)^\prime } = {\left( {fg} \right)^\prime } + h' = f'g + fg' + h'.\)

Đáp án C.

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close