Câu 3 trang 112 SGK Công nghệ 10

Hãy kể tên một số loại thuốc kháng sinh thường dùng trong chăn nuôi.

Đề bài

Hãy kể tên một số loại thuốc kháng sinh thường dùng trong chăn nuôi.

Lời giải chi tiết

Một số loại thuốc kháng sinh thường dùng trong chăn nuôi:

- APA AMGENB P: Trị nhiễm trùng đường ruột ở gia súc.

- APA AMOX P: Trị những bệnh nhiễm khuẩn.

- APA AMOX COLIS P: Trị nhiễm trùng tiêu hóa.

- APA CEFTIOFUR P: Trị hô hấp trên gia cầm.

- Các loại Pênicilin đều lấy từ nấm Pênicillinum

- Streptomycin

Nam.Name.Vn