Vở thực hành Ngữ văn 8 - Tập 1

Vở thực hành Ngữ văn 8 - Tập 2

Vở thực hành Ngữ văn 8 Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 12 bài học

Bài 1. Câu chuyện của lịch sử

Bài 2. Vẻ đẹp cổ điển

Bài 3. Lời sông núi

Bài 4. Tiếng cười trào phúng trong thơ

Bài 5. Những câu chuyện hài

Ôn tập học kì I

Bài 6. Chân dung cuộc sống

Bài 7. Tin yêu và ước vọng

Bài 8. Nhà văn và trang viết

Bài 9. Hôm nay và ngày mai

Bài 10. Sách - người bạn đồng hành

Ôn tập học kì II