Soạn bài Thực hành về hàm ý (tiếp theo) - Ngắn gọn nhất

Soạn Văn lớp 12 ngắn gọn nhất tập 2 bài Thực hành về hàm ý (tiếp theo). Câu 1: Đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi (SGK, tr.99)

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Câu 1 (trang 99 SGK Ngữ văn 12 tập 2)

a. Lời bác Phô gái thực hiện hành động van xin, cầu khẩn, ông Lí đã đáp lại bằng một hành động mỉa mai, bác bỏ: "Ồ, việc quan không phải thứ chuyện đàn bà của các chị!"

b. Chọn phương án D. 

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 99 SGK Ngữ văn 12 tập 2)

a. Câu hỏi đầu tiên của Từ không chỉ hỏi về thời gian mà quan trọng hơn là còn có hàm ý: cô nhắc chồng đã đến hạn nộp tiền nhà (và những khoản chi tiêu khác).

b. Câu nhắc khéo của Từ (lượt lời thứ hai) thực chất có hàm ý là: nhắc khéo Hộ về việc đến hạn nộp tiền thuê nhà.

c. Cả hai lượt lời, Từ tránh việc nhắc đến vấn đề cơm áo gạo tiền:

- Từ hiểu rằng Hộ đã phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống.

- Vấn đề cơm áo gạo tiền là vấn đề tế nhị với Hộ.

- Từ nói vậy để tránh gây bực dọc, khó chịu cho chồng.

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 100 SGK Ngữ văn 12 tập 2)

* Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ý trong bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh:

+ Nghĩa tường minh: miêu tả những đặc điểm của sóng biển

+ Nghĩa hàm ý: trên cơ sở sự tương đồng giữa con sóng và nhân vật “em”, bài thơ muốn nói về tình yêu của người phụ nữ, đó là tình cảm chân thành, phức tạp, nhiều cung bậc phong phú.

- Hàm ý trên được thể hiện qua nhiều phương tiện ngôn ngữ, trong đó chủ yếu là ngữ cảnh, các hình ảnh ẩn dụ.

- Tác dụng và hiệu quả nghệ thuật của hàm ý:

+ Tạo nên tính hàm súc, đa nghĩa cho bài thơ.

+ Đem lại cho nhà thơ cách biểu đạt tình yêu tế nhị, duyên dáng, gợi hình, gợi cảm.

+ Đem lại sự độc đáo, hấp dẫn cho bài thơ.


Câu 4

Video hướng dẫn giải

Câu 4 (trang 100 SGK Ngữ văn 12 tập 2)

Chọn phương án D.

Câu 5

Video hướng dẫn giải

Câu 5 (trang 100 SGK Ngữ văn 12)

- Câu: Ai mà chẳng thích? 

- Câu: Hàng chất lượng cao đấy! 

- Câu: Xưa cũ như Trái Đất rồi!

- Câu: Ví đem ... chi nhường cho ai? 

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close