Soạn bài Thực hành về hàm ý - Ngắn gọn nhất

Soạn Văn lớp 12 ngắn gọn tập 2 bài Thực hành về hàm ý. Câu 1: Đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi (SGK, tr.79)

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Câu 1 (trang 79 SGK Ngữ văn 12 tập 2)

a. Nếu căn cứ vào lời đáp của A Phủ đối với câu hỏi của thống lí Pá Tra thì:

- Lời đáp thiếu thông tin về số lượng bò bị mất.

- Lời đáp thừa thông tin về hành động “lấy súng đi bắn con hổ”.

- Cách trả lời của A Phủ có hàm ý công nhận bò bị mất, bị hổ ăn thịt, công nhận mình có lỗi, nhưng A Phủ khôn khéo lồng vào đó ý định lấy công chuộc tội.

b.

- Hàm ý là những nội dung, ý nghĩ mà người nói không nói ra trực tiếp bằng từ ngữ, tuy vẫn có ý định truyền báo đến người nghe, còn người nghe phải dựa vào nghĩa tường minh của câu và tình huống giao tiếp để suy ra thì mới hiểu đúng, hiểu hết ý của người nói.

- Câu trả lời của A Phủ vi phạm phương châm về lượng khi giao tiếp.

 

 

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 79 SGK Ngữ văn 12 tập 2)

a.

- Câu nói của Bá Kiến có hàm ý muốn nói với Chí Phèo rằng: Tôi không có tiền cho anh và cũng không thể cho anh tiền mãi được.

- Cách nói ấy vi phạm phương châm cách thức.

b. 

- Lượt lời 1: Chí Phèo đấy hở? 

=> Hành động chào - Hàm ý ngao ngán, chán ghét.

- Lượt lời 2: Rồi làm mà ăn chứ cứ báo người ta mãi à? 

=> Hành động yêu cầu, thúc giục – Hàm ý: Chí Phèo phải tự lo lấy thân mình, Bá Kiến không thể chu cấp mãi.

c.

- Hàm ý này được tường minh hóa, nói rõ ở lượt lời cuối cùng "Tao muốn làm người lương thiện"

- Cách nói ở hai lượt nói đầu của Chí Phèo không đảm bảo phương châm về lượng và cả phương châm về cách thức vì thiết sự rõ ràng, thiếu thông tin vì không nói rõ Chí Phèo đến đòi cái gì.

+ Lượt lời thứ nhất của Chí không đảm bảo phương châm về lượng.

+ Lượt lời thứ hai, Chí Phèo tiếp tục vi phạm phương châm về lượng và phương châm về cách thức.

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 80 SGK Ngữ văn 12 tập 2)

a. 

- Lượt lời thứ nhất của bà đồ có hình thức câu hỏi nhưng thực chất là thực hiện hành động: khuyên ông đồ chuyển sang viết trên giấy khổ to.

- Lượt lời thứ hai: lượt lời đầu có thêm hàm ý khác: không tin tưởng vào tài văn chương của ông, ý nói văn chương ông viết kém.

b. Bà đồ chọn cách nói có hàm ý vì lí do tế nhị, lịch sự đối với chồng, vì bà nể trọng ông đồ, muốn giữ thể diện cho ông và cũng để hàm ý trêu chọc ông.

Câu 4

Video hướng dẫn giải

Câu 4 (trang 80 SGK Ngữ văn 12 tập 2)

Chọn đáp án D.

HocTot.Nam.Name.Vn


Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close