Soạn Thực hành về hàm ý (tiếp theo) siêu ngắn

Soạn bài Thực hành về hàm ý (tiếp theo) siêu ngắn nhất SGK Ngữ văn 12 tập 2, giúp tiết kiệm thời gian soạn bài

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Câu 1 (trang 99 SGK Ngữ văn 12 tập 2)

a. Ông Lý đáp lại hành động van xin của bác Phô gái bằng hành động nói bác bỏ: "Ồ, việc quan không phải thứ chuyện đàn bà của các chị!"

b. Chọn đáp án D

 

 

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 99 SGK Ngữ văn 12 tập 2)

a. Câu hỏi đầu tiên của Từ có hàm ý hỏi về ngày lĩnh lương của Hộ.

b. Câu nhắc khéo ở lượt lời thứ hai của Từ có hàm ý nhắc Hộ về hạn nộp tiền nhà.

c. Ở cả hai lượt lời, Từ tránh nói trực tiếp những vấn đề “cơm áo gạo tiền”. Cách nói đó có tác dụng tránh cảm giác nặng nề, căng thẳng, khó chịu cho cả hai vợ chồng giữa tháng ngày túng quẫn. Với cách nói ấy, Hộ vẫn tiếp nhận được đầy đủ thông tin Từ muốn truyền đạt trong cuộc giao tiếp.

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 100 SGK Ngữ văn 12 tập 2)

- Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ý trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh:

+ Nghĩa tường minh: miêu tả những đặc điểm của hiện tượng sóng biển.

+ Nghĩa hàm ý: trên cơ sở sự tương đồng giữa con sóng và nhân vật “em”, bài thơ muốn nói về tình yêu của người phụ nữ, đó là tình cảm chân thành, phức tạp, nhiều cung bậc phong phú.

- Hàm ý trên được thể hiện qua nhiều phương tiện ngôn ngữ, trong đó chủ yếu là ngữ cảnh, các hình ảnh ẩn dụ.

- Tác dụng và hiệu quả nghệ thuật của hàm ý:

+ Tạo nên tính hàm súc, đa nghĩa cho bài thơ.

+ Đem lại cho nhà thơ cách biểu đạt tình yêu tế nhị, duyên dáng, gợi hình, gợi cảm.

+ Đem lại sự độc đáo, hấp dẫn cho bài thơ.

Câu 4

Video hướng dẫn giải

Câu 4 (trang 100 SGK Ngữ văn 12 tập 2)

Đáp án D.

Câu 5

Video hướng dẫn giải

Câu 5 (trang 100 SGK Ngữ văn 12 tập 2)

Câu hỏi: “Cậu có thích truyện Chí Phèo của Nam Cao không?”, chọn cách trả lời có hàm ý:

- Ai mà chẳng thích?

- Hàng chất lượng cao đấy!;

- Ví đem vào tập đoạn trường

- Xưa cũ như trái đất rồi!

- Thì treo giải Nhất chi nhường cho ai?.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close