Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận siêu ngắn

Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận siêu ngắn nhất trang 174 SGK ngữ văn 12 tập 1 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

I - LUYỆN TẬP TRÊN LỚP

Trả lời câu 1 trang 174 SGK Ngữ văn 12, tập 1 

Stt

Thao tác lập luận

Đặc trưng

1

Giải thích

Giúp người nghe/đọc hiểu bản chất của vấn đề/đối tượng.

2

Chứng minh

Dùng dẫn chứng và lí lẽ để thuyết phục người nghe/đọc tin một vấn đề/một quan điểm nào đó trong văn học và trong xã hội.

3

Phân tích

Chia tách vấn đề/đối tượng thành các yếu tố, các bộ phận, các khía cạnh nhỏ để xem xét từ đó hiểu thấu đáo về đối tượng.

4

So sánh

Đối chiếu hai hay nhiều đối tượng hoặc đối chiếu các mặt của cùng một đối tượng, tìm ra điểm giống và khác để nhận định được đặc điểm và giá trị của đối tượng.

5

Bác bỏ

Dùng lí lẽ và dẫn chứng để gạt bỏ vấn đề sai trái, phiến diện.

6

Bình luận

Bàn bạc, nhận xét, đánh giá vấn đề.

 Trả lời câu 2 trang 174+175 SGK Ngữ văn 12, tập 1 

- Đoạn trích có sự kết hợp của các thao tác: phân tích, chứng minh, bác bỏ, bình luận.

- Tác dụng: tố cáo đanh thép tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân ta, vạch trần luận điệu “khai hóa, bảo hộ” xảo trá, bịp bợm của chúng.

Trả lời câu 3 trang 175 SGK Ngữ văn 12, tập 1 

Gợi ý: Nghị luận về vấn đề “Sống đẹp”

- Giải thích: Sống đẹp là gì?

- Phân tích chứng minh:

+ Lấy cuộc đời, việc làm của nhân vật trong các tác phẩm văn học

+ Trên thực tế

- Phân tích:

+ Những biểu hiện, việc làm thể hiện lối sống đẹp.

+ Phê phán và bác bỏ những việc làm sai trái hiện nay

- Phân tích: lợi ích của sống đẹp.

- Làm thế nào để có lối sống đẹp.

- Nhận xét đánh giá về sống đẹp.Những biểu hiện sai trái với sống đẹp, từ đó định hướng lối sống cho mọi người.

Phần II

II - LUYỆN TẬP Ở NHÀ

Trả lời câu 1 trang 176 SGK Ngữ văn 12, tập 1  

- Các văn bản kết hợp thành công nhiều thao tác lập luận: Tuyên ngôn độc lập; Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc; Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003;...

Trả lời câu 2 trang 176 SGK Ngữ văn 12, tập 1 

Gợi ý: Nét đặc sắc của bài thơ

- Lựa chọn bài thơ mà bản thân cho là đặc sắc nhất

- Phân tích giá trị nội dung, nghệ thuật của bài thơ đó

- Đánh giá, bình luận về giá trị của bài thơ và nêu lý do tại sao lại yêu thích bài thơ đó

- Cảm nghĩ của bản thân về bài thơ

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close