Sao băng (Theo Hồng Nhung)

Sao băng (Theo Hồng Nhung) bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 8

1. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ

Theo Hồng Nhung, kienthuctonghop

b. Bố cục: 6 phần

- Phần 1 (từ đầu đến “trên lục địa”): Giới thiệu về sao băng

- Phần 2 (tiếp đến “mưa sao băng”): Nguyên nhân xuất hiện mưa sao băng

- Phần 3 (tiếp đến “ngày tháng chính xác”): Chu kì của sao băng

- Phần 4 (tiếp đến “khá thuận lợi […]”): Cách để xem sao băng

- Phần 5 (tiếp đến “cơ sở khoa học”): Điềm báo khi sao băng rơi

- Phần 6 (còn lại): Cách ước khi có sao băng

c. Thể loại: văn bản thông tin

d. Phương thức biểu đạt: thuyết minh

2. Giá trị nội dung, nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

Văn bản thuyết minh về sao băng, giúp người đọc có thêm hiểu biết về sao băng và những thông tin hữu ích.

b. Giá trị nghệ thuật

- Ngôn ngữ khoa học, đảm bảo chuyên môn

- Hình thức trình bày rõ ràng, dễ theo dõi

Sơ đồ tư duy về văn bản Sao băng:

 • Nước biển dâng: bài toán khó cần giải trong thế kỉ XXI (Theo Lưu Quang Hưng)

  Nước biển dâng: bài toán khó cần giải trong thế kỉ XXI (Theo Lưu Quang Hưng) bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 8

 • Lũ lụt là gì? - Nguyên nhân và tác hại (Theo Mơ Kiều)

  Lũ lụt là gì? - Nguyên nhân và tác hại (Theo Mơ Kiều) bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 8

 • Đổi tên cho xã (Lưu Quang Vũ)

  Đổi tên cho xã (Lưu Quang Vũ) bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 8

 • Cái kính (A-dít Nê-xin)

  Cái kính (A-dít Nê-xin) bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 8

 • Thi nói khoác (Theo truyencuoihay.vn)

  Thi nói khoác (Theo truyencuoihay.vn) bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 8

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close