Lũ lụt là gì? - Nguyên nhân và tác hại (Theo Mơ Kiều)

Lũ lụt là gì? - Nguyên nhân và tác hại (Theo Mơ Kiều) bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 8

1. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ

Theo Mơ Kiều, khbvptr.vn, 2/11/2020

b. Bố cục: 4 phần

- Phần 1 (từ đầu đến “khu dân cư”): Định nghĩa về lũ lụt

- Phần 2 (tiếp đến “nhiều thiên tai”): Nguyên nhân gây ra lũ lụt

- Phần 3 (còn lại): Tác hại của lũ lụt

c. Thể loại: văn bản thông tin

d. Phương thức biểu đạt: thuyết minh

2. Giá trị nội dung, nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

Văn bản giúp người đọc hiểu rõ hơn về hiện tượng lũ lụt. Đồng thời cảnh báo con người về tác hại của lũ lụt gây ra cho con người.

b. Giá trị nghệ thuật

- Ngôn ngữ khoa học, rõ ràng

- Thông tin chính xác, đầy tính thuyết phục

Sơ đồ tư duy văn bản Lũ lụt là gì? - Nguyễn nhân và tác hại:

 • Đổi tên cho xã (Lưu Quang Vũ)

  Đổi tên cho xã (Lưu Quang Vũ) bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 8

 • Cái kính (A-dít Nê-xin)

  Cái kính (A-dít Nê-xin) bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 8

 • Thi nói khoác (Theo truyencuoihay.vn)

  Thi nói khoác (Theo truyencuoihay.vn) bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 8

 • Nước Đại Việt ta (Nguyễn Trãi) 8

  Nước Đại Việt ta (Nguyễn Trãi) bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 8

 • Chiếu dời đô (Lý Công Uẩn) 8

  Chiếu dời đô (Lý Công Uẩn) bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 8

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close