Giải Trò chơi mục 1 trang 89 bài 15 SGK Tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh diều

"Đóng vai bác sĩ" Nói về tình trạng cột sống của các bạn dưới đây.

Đề bài

"Đóng vai bác sĩ"

Nói về tình trạng cột sống của các bạn dưới đây.

 


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em hãy quan sát hình và nêu các vấn đề mà các bạn trong hình đang gặp phải.

Lời giải chi tiết

HocTot.Nam.Name.Vn

close