Giải Câu hỏi trang 88 bài 15 SGK Tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh diều

Hãy nhận xét về dáng đi của các bạn trong trò chơi trên. "Tập làm người mẫu"

Đề bài

Hãy nhận xét về dáng đi của các bạn trong trò chơi trên.

"Tập làm người mẫu"

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em hãy mô phỏng lại động tác của các bạn trong hình, nhận xét về dáng đứng và di chuyển của bản thân.

Lời giải chi tiết

Các bạn trong hình có dáng đi thẳng lưng không bị cong, gù hay vẹo lưng.

HocTot.Nam.Name.Vn

close