Giải quan sát mục 2 trang 90 bài 15 SGK Tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh diều

Cách đi, đứng, ngồi và đeo cặp sách của các bạn ở hình nào có thể dẫn đến cong vẹo cột sống? Vì sao?

Đề bài

Cách đi, đứng, ngồi và đeo cặp sách của các bạn ở hình nào có thể dẫn đến cong vẹo cột sống? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các em hãy quan sát lần lượt các hình và đưa lời nhận xét.

Lời giải chi tiết

Các bạn hình 1b, 2b, 3a, 4a có cách đi, đứng, ngồi và đeo cặp sách của các bạn ở hình nào có thể dẫn đến cong vẹo cột sống. Vì các tư thế này khiến cho cột sống không thẳng, bị biến dạng.

HocTot.Nam.Name.Vn

close