• Quan sát mục 1 trang 75

  1. Em cần chuẩn bị những gì khi đi tìm hiểu, điều tra về thực vật và động vật xung quanh? 2. Các bạn trong hình dưới đây đã sử dụng cách nào để thu thập thông tin về thực vật, động vật và môi trường sống của chúng? 3. Dựa vào gợi ý dưới đây, hãy cho biết em cần tìm hiểu, điều tra những gì.

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 1 trang 75

  Em cần lưu ý điều gì khi đi tìm hiểu, điều tra một số thực vật và động vật để đảm bào an toàn?

  Xem lời giải
 • Thực hành mục 2 trang 76 - 77

  1. Hãy tìm hiểu, điều tra một số thực vật, động vật mô tả môi trường sống của chúng và hoàn thành phiếu điều tra. 2. Vẽ cây hoặc con vật mà em quan sát được và môi trường sống của chúng.

  Xem lời giải
 • Thực hành mục 3 trang 78

  1. Trao đổi với các bạn trong nhóm về kết quả tìm hiểu, điều tra. 2. Trình bày kết quả của nhóm trước lớp.

  Xem lời giải