Giải thực hành mục 3 trang 91 bài 15 SGK Tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh diều

1. Tư thế đi và đứng Em và bạn cùng thực hiện đi, đứng đúng cách theo mẫu dưới đây. 2. Tư thế ngồi học và đeo cặp sách Em và bạn cùng thực hiện ngồi học, đeo cặp sách đúng cách theo mẫu dưới đây.

Đề bài

1. Tư thế đi và đứng

Em và bạn cùng thực hiện đi, đứng đúng cách theo mẫu dưới đây.

2. Tư thế ngồi học và đeo cặp sách

Em và bạn cùng thực hiện ngồi học, đeo cặp sách đúng cách theo mẫu dưới đây.

 


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em hãy mô phỏng lại các động tác này, chú ý luôn giữ thẳng lưng ở tất cả các động tác.

Lời giải chi tiết

 

HocTot.Nam.Name.Vn

close