Giải quan sát mục 1 trang 89 bài 15 SGK Tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh diều

Nhận xét hai bạn ở hình 1 và hình 2 về : + Tình trạng cột sống. + Vị trí của bả vai

Đề bài

Nhận xét hai bạn ở hình 1 và hình 2 về:

+ Tình trạng cột sống.

+ Vị trí của bả vai

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em hãy quan sát hình 1 và hình 2 so sánh vị trí và hình dáng cột sống ở hai hình.

Lời giải chi tiết

Hình 1: Cột sống của bạn thẳng, không bị vẹo.

Hình 2: Cột sống của bạn bị vẹo sang bên phải, không thẳng.

HocTot.Nam.Name.Vn

close