Giải bài Viết trang 64 SBT Văn 11 - Chân trời sáng tạo

Điền từ ngữ thích hợp vào các chỗ trống trong đoạn sau Vẽ sơ đồ bố cục văn bản báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời Câu hỏi 1 trang 64 SBT Văn 11 Chân trời sáng tạo

Điền từ ngữ thích hợp vào các chỗ trống trong đoạn sau:

Báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội là kiểu bài trình bày……….về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội dựa trên những………….. từ quá trình khảo sát thực tế hoặc thực nghiệm những giải pháp giải quyết vấn đề mà nhà nghiên cứu đề xuất.

Phương pháp giải:

Đọc lại khái niệm báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội

Lời giải chi tiết:

Kết quả nghiên cứu - bằng chứng 

Câu 2

Trả lời Câu hỏi 2 trang 64 SBT Văn 11 Chân trời sáng tạo

Vẽ sơ đồ bố cục văn bản báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội.

Phương pháp giải:

Đọc lại phần bố cục văn bản báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Trả lời Câu hỏi 3 trang 64 SBT Văn 11 Chân trời sáng tạo

Thực hiện để bài sau:

Đề tài: Tìm hiểu và viết đề cương báo cáo nghiên cứu về vấn đề sau: Khảo sát hiện tượng miệt thị ngoại hình của người khác trong lớp của bạn.

Phương pháp giải:

Đọc lại phần hướng dẫn thực hành viết

Lời giải chi tiết:

Khảo sát hiện tượng miệt thị ngoại hình của người khác trong lớp 11A

Tóm tắt: Tóm tắt mục tiêu, phương pháp, phạm vi nghiên cứu.

1. Mở đầu:

- Nêu vấn đề nghiên cứu

- Nêu lí do thực hiện nghiên cứu

- Nêu nhiệm vụ, câu hỏi, phương pháp và phạm vi nghiên cứu

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Khái quát khái niệm miệt thị ngoại hình

2.2. Kết quả nghiên cứu và đề xuất 

2.2.1. Thực trạng miệt thị ngoại hình diễn ra trong lớp  11A

2.2.2. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng miệt thị ngoại hình 

2.2.3. Đề xuất giải pháp 

3. Kết luận và khuyến nghị 

Tóm tắt kết quả nghiên cứu.

Tài liệu tham khảo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close