Giải bài Tiếng Việt trang 71 SBT Văn 11 - Chân trời sáng tạo

Kẻ bảng sau vào vở, dựa vào tri thức tiếng Việt đã học trong Bài 9. Những chân trời kí ức, nêu ví dụ và cách sửa đối với từng kiểu lỗi nêu trong bảng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời Câu hỏi 1 trang 71 SBT Văn 11 Chân trời sáng tạo

Kẻ bảng sau vào vở, dựa vào tri thức tiếng Việt đã học trong Bài 9. Những chân trời kí ức, nêu ví dụ và cách sửa đối với từng kiểu lỗi nếu trong bảng:

Phương pháp giải:

Đọc lại phần tri thức tiếng Việt trong Bài 9. Những chân trời kí ức

Lời giải chi tiết:

Kiểu lỗi về thành phần câu

Ví dụ

Cách sửa

Lỗi thiếu thành phần chủ ngữ

Qua tác phẩm “Tắt đèn” cho thấy hình ảnh người phụ nữ nông dân trong chế độ cũ dù chịu nhiều áp bức, bất hạnh nhưng vẫn luôn mạnh mẽ, quật cường.

Thêm chủ ngữ “tác giả” trước “cho thấy” hoặc thêm thành phần chủ ngữ cho câu bằng cách bỏ qua từ “qua” để “tác phẩm Tắt đèn” trở thành chủ ngữ.

Lỗi thiếu thành phần vị ngữ

Lòng tin sâu sắc của những thế hệ cha anh vào lực lượng măng non và xung kích tiếp bước mình.

Thêm thành phần vị ngữ cho câu.

Lỗi thiếu thành phần chủ ngữ và vị ngữ

Khi tôi đến Đà Lạt vào mùa xuân.

Thêm thành phần chủ ngữ, vị ngữ cho câu.

Lỗi không phân định rõ các thành phần câu

Về cách làm công nghiệp hóa của nhiều cán bộ khoa học, cán bộ kĩ thuật, cán bộ quản lí, công nhân, viên chức, các nhà doanh nghiệp tập trung kiến nghị:

Phân định rõ các thành phần câu.

Lỗi sắp xếp sai trật tự thành phần câu

Vào bảy giờ sáng ngày mai, tôi quyết định đi ra sân bay.

Sắp xếp lại vị trí các thành phần trong câu cho phù hợp.

Câu 2

Trả lời Câu hỏi 2 trang 71 SBT Văn 11 Chân trời sáng tạo

Dòng nào dưới đây không phải là lỗi thiếu thành phần câu?

a. Thiếu thành phần chủ ngữ

b. Thiếu thành phần vị ngữ.

c. Thiếu thành phần chủ ngữ và vị ngữ.

d. Không phân định rõ các thành phần câu

Phương pháp giải:

Đọc lại khái niệm về lỗi thiếu thành phần câu

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng: d

Câu 3

Trả lời Câu hỏi 3 trang 71 SBT Văn 11 Chân trời sáng tạo

Cho biết các câu sau mắc lỗi gì và nêu cách sửa (chú ý đối chiếu với những thông tin trong các văn bản ở Bài 9 sách giáo khoa và sách bài tập): 

Phương pháp giải:

Đọc lại các lỗi thường mắc phải

Lời giải chi tiết:

a. Lỗi sắp xếp sai trật tự thành phần câu. 

Cách sửa: Sắp xếp lại vị trí các thành phần trong câu cho phù hợp.

Sửa: “Tuấn - chàng trai nước Việt”, một tác phẩm văn xuôi tự sự cỡ lớn, đã ghi lại những “chứng tích thời đại” trong khoảng 45 năm đầu thế kỉ XX”

b. Lỗi thiếu thành phần chủ ngữ. 

Cách sửa: Thêm chủ ngữ “tác giả” trước “đã khơi dậy” hoặc bỏ từ “qua” để “truyện Em Dìn” trở thành chủ ngữ.

Sửa: Truyện “Em Dìn” đã khơi dậy bao kỉ niệm buồn thương.

c. Lỗi sắp xếp sai trật tự thành phần câu. Trong câu này, việc sắp xếp vị ngữ “hoàn thành vào tháng 12 năm 1943” sau vị ngữ “in trong Chân trời cũ, Nhà xuất bản Á Châu, Hà Nội, 1946” là không hợp lý. 

Cách sửa: Sắp xếp lại vị trí các thành phần trong câu cho phù hợp.

Sửa: “Truyện “Em Dìn” (Hồ Dzếnh) hoàn thành vào tháng 12 năm 1943, in trong “Chân trời cũ”, Nhà xuất bản Á Châu, Hà Nội, 1946.

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close