Giải bài Nói và nghe trang 64 SBT Văn 11 - Chân trời sáng tạo

Vẽ sơ đồ tóm tắt các bước trong quy trình trình bày kết quả nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội. Điền vào bảng sau tác dụng của từng bước trong quy trình trình bày kết quả nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội (làm vào vở).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời Câu hỏi 1 trang 64 SBT Văn 11 Chân trời sáng tạo

Vẽ sơ đồ tóm tắt các bước trong quy trình trình bày kết quả nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội.

Phương pháp giải:

Đọc lại kiến thức phần quy trình trình bày kết quả nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Trả lời Câu hỏi 2 trang 64 SBT Văn 11 Chân trời sáng tạo

Điền vào bảng sau tác dụng của từng bước trong quy trình trình bày kết quả nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội (làm vào vở).

 

Các bước

Tác dụng

Bước 1: Chuẩn bị nói

 

Bước 2: Trình bày bài nói

 

Bước 3: Trao đổi, đánh giá

 

Phương pháp giải:

Đọc lại quy trình các bước trong quy trình trình bày kết quả nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội

Lời giải chi tiết:

Các bước

Tác dụng

Bước 1: Chuẩn bị nói

Xác định nội dung mình cần làm, định hướng hướng làm

Bước 2: Trình bày bài nói

Giúp truyền tải thông tin từ người viết đến người nghe

Bước 3: Trao đổi, đánh giá

Giúp bổ sung, hoàn thiện bài viết, nắm được mặt tốt, hạn chế của bài 

Câu 3

Trả lời Câu hỏi 3 trang 64 SBT Văn 11 Chân trời sáng tạo

Thực hiện đề tài sau:

Đề tài: Trình bày đề cương báo cáo nghiên cứu về vấn đề: Khảo sát hiện tượng miệt thị ngoại hình của người khác trong lớp của bạn.

Phương pháp giải:

Dựa trên đề cương đã xây dựng trong câu 3 phần Viết

Lời giải chi tiết:

Dựa trên đề cương đã xây dựng trong câu 3 phần Viết, học sinh trình bày đề cương báo cáo trước lớp.

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close