Giải Bài 9.40 trang 84 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong ngày lễ hội tại địa phương, Minh chơi trò chơi ném phi tiêu vào một tấm bìa có ghi các con số như hình sau. a) Phi tiêu của Minh có thể trúng vào ô ghi số nào? b) Có mấy ô mà phi tiêu rơi vào thì sự kiện “Phi tiêu trúng vào ô ghi số 4” không xảy ra?

Đề bài

Trong ngày lễ hội tại địa phương, Minh chơi trò chơi ném phi tiêu vào một tấm bìa có ghi các con số như hình sau.

4

3

4

2

2

4

3

4

4

3

4

3

2

4

3

4

a) Phi tiêu của Minh có thể trúng vào ô ghi số nào?

b) Có mấy ô mà phi tiêu rơi vào thì sự kiện “Phi tiêu trúng vào ô ghi số 4” không xảy ra?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liệt kê các số có thể

Lời giải chi tiết

a)     Phi tiêu của Minh có thể trúng vào ô ghi số 2;3 hoặc 4.

b)    Sự kiện “Phi tiêu trúng vào ô ghi số 4” không xảy ra khi phi tiêu trúng vào ô số 2 hoặc 3. Vậy có 8 ô.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close