Giải Bài 9.35 trang 84 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một hộp bi có 2 viên bi vàng, 3 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ (có cùng kích thước). Không nhìn vào hộp, An lấy một viên bi từ hộp. a) Liệu An có biết chắc chắn viên bi lấy ra có màu gì không? b) Hāy đưa ra hai sự kiện liên quan đến viên bi mà An vừa lấy.

Đề bài

Một hộp bi có 2 viên bi vàng, 3 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ (có cùng kích thước). Không nhìn vào hộp, An lấy một viên bi từ hộp.

a) Liệu An có biết chắc chắn viên bi lấy ra có màu gì không?

b) Hāy đưa ra hai sự kiện liên quan đến viên bi mà An vừa lấy.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Có 3 kết quả có thể xảy ra.

Lời giải chi tiết

a)     An không chắc chắn viên bi lấy ra có màu gì

b)    Ta có thể chọn 2 sự kiện là: viên bi lấy ra có màu vàng; viên bi lấy ra không có màu xanh.

Chú ý: Ngoài ra, chúng ta có thể đưa ra nhiều sự kiện liên quan đến viên bi mà An vừa lấy. Chẳng hạn: viên bi có màu xanh hoặc đỏ, viên bi có màu đỏ,…

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close