Giải Bài 9.36 trang 84 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Gieo một con xúc xắc. Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là bao nhiêu để mỗi sự kiện sau xảy ra: a) Số chấm xuất hiện là một số nguyên tố. b) Số chấm xuất hiện không phải là 3 cũng không phải là 5.

Đề bài

Gieo một con xúc xắc. Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là bao nhiêu để mỗi sự kiện sau xảy ra:

a) Số chấm xuất hiện là một số nguyên tố.

b) Số chấm xuất hiện không phải là 3 cũng không phải là 5.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc có thể là 1,2,3,4,5 hoặc 6.

Lời giải chi tiết

a)     Để số chấm xuất hiện là một số nguyên tố thì số chấm phải là: 2,3 hoặc 5.

b) Để số chấm xuất hiện không phải là 3 cũng không phải là 5 thì số chấm phải là 1,2,4 hoặc 6.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close