Giải Bài 9.38 trang 84 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hà có 4 hộp kẹo dẻo với 4 vị khác nhau là: vị dâu, vị cam, vị nho, vị việt quất. Hà lấy hai hộp kẹo cho em trai. Hỏi hai hộp kẹo đó có thể là những hộp kẹo với vị nào?

Đề bài

Hà có 4 hộp kẹo dẻo với 4 vị khác nhau là: vị dâu, vị cam, vị nho, vị việt quất. Hà lấy hai hộp kẹo cho em trai. Hỏi hai hộp kẹo đó có thể là những hộp kẹo với vị nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai hộp kẹo đó là 2 trong số 4 hộp.

Lời giải chi tiết

Hai hộp kẹo đó có thể là: vị dâu và vị cam; vị dâu và vị nho; vị dâu và vị việt quất; vị cam và vị nho; vị cam và vị việt quất; vị nho và vị việt quất.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close