Giải Bài 9.37 trang 84 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cuối năm, ban phụ huynh có 45 gói quà cho 45 bạn trong lớp. Trong số đó có 20 gói là truyện cười, 15 gói là sách hướng dẫn kĩ năng sống và 10 gói là hộp bút. An chọn một gói quà. a) Liệt kê các món quà mà An có thể nhận được. b) Nếu món quà An nhận được là một cuốn sách hướng dẫn kĩ năng sống. Sự kiện “An không nhận được hộp bút” có xảy ra hay không? c) Liệt kê các kết quả có thể để sự kiện “Món quà An nhận được không phải là truyện cười” xảy ra.

Đề bài

Cuối năm, ban phụ huynh có 45 gói quà cho 45 bạn trong lớp. Trong số đó có 20 gói là truyện cười, 15 gói là sách hướng dẫn kĩ năng sống và 10 gói là hộp bút. An chọn một gói quà.

a) Liệt kê các món quà mà An có thể nhận được.

b) Nếu món quà An nhận được là một cuốn sách hướng dẫn kĩ năng sống. Sự kiện “An không nhận được hộp bút” có xảy ra hay không?

c) Liệt kê các kết quả có thể để sự kiện “Món quà An nhận được không phải là truyện cười” xảy ra.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Có 3 món quà mà An có thể nhận được

Lời giải chi tiết

a)     An có thể nhận được truyện cười, sách hướng dẫn kĩ năng sống hoặc hộp bút.

b)    Nếu món quà An nhận được là một cuốn sách hướng dẫn kĩ năng sống. Sự kiện “An không nhận được hộp bút” có xảy ra

c)     Để sự kiện “Món quà An nhận được không phải là truyện cười” xảy ra thì kết quả có thể là An nhận được sách hướng dẫn kĩ năng sống hoặc An nhận được hộp bút.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close