Giải Bài 9.39 trang 84 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho 4 điểm A, B, C, D, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng, lấy 2 điểm từ 4 điểm đã cho để vẽ một đoạn thẳng. Hãy liệt kê tất cả các đoạn thẳng có thể vẽ được. Có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng?

Đề bài

Cho 4 điểm A, B, C, D, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng, lấy 2 điểm từ 4 điểm đã cho để vẽ một đoạn thẳng. Hãy liệt kê tất cả các đoạn thẳng có thể vẽ được. Có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liệt kê các đường thẳng được viết từ 2 trong số 4 điểm

Lời giải chi tiết

Các đoạn thẳng có thể vẽ được là: AB; AC; AD; BC; BD; CD.

Có tất cả 6 đoạn thẳng.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close