Giải Bài 9.34 trang 83 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp 6A bầu lớp trưởng, có 4 ứng viên được đưa ra để lấy phiếu bầu của các bạn trong lớp, gồm 4 bạn: Tổ 1: An và Hòa Tổ 2: Bình Tổ 3: Chi Trong đó,chỉ có Chi là nữ. a) Em có chắc chắn bạn nào sẽ là lớp trưởng không? b) Lớp trưởng có thể thuộc tổ nào? c) Một bạn trong lớp nói rằng “ Lớp trưởng lớp mình chắc chắn là một bạn nam”. Em có nghĩ là bạn đó nói đúng không? d) Hãy liệt kê các kết quả có thể để sự kiện “ Lớp trưởng không phải là An” xảy ra.

Đề bài

Lớp 6A bầu lớp trưởng, có 4 ứng viên được đưa ra để lấy phiếu bầu của các bạn trong lớp, gồm 4 bạn:

Tổ 1: An và Hòa

Tổ 2: Bình

Tổ 3: Chi

Trong đó,chỉ có Chi là nữ.

a)     Em có chắc chắn bạn nào sẽ là lớp trưởng không?

b)    Lớp trưởng có thể thuộc tổ nào?

c)     Một bạn trong lớp nói rằng “ Lớp trưởng lớp mình chắc chắn là một bạn nam”. Em có nghĩ là bạn đó nói đúng không?

d)    Hãy liệt kê các kết quả có thể để sự kiện “ Lớp trưởng không phải là An” xảy ra.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liệt kê các kết quả có thể xảy ra

Lời giải chi tiết

a)     Không thể chắc chắn bạn nào sẽ là lớp trưởng.

b)    Lớp trưởng có thể thuộc tổ 1, 2 hoặc 3

c)     Bạn đó nói sai vì có thể lớp trưởng là Chi

d)    Để sự kiện “ Lớp trưởng không phải là An” xảy ra thì kết quả xảy ra là:

Lớp trưởng là Hòa hoặc Bình hoặc Chi .

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close